Fotografie měsíce

foto.jpg, 169kB
... Karel Kryštof Podstatský svobodný pán z Prusinovic, na Veselíčku, Zlíně, Otrokovicích, Bartošovicích a Staré Vsi, Jeho Milosti Císařské rada a hejtman krajský kraje Olomucského a držitel statku otrokovského a dědiny Kvítkovic ... svému příbuznému ... urozenému vladykovi panu Bartoloměji Františkovi Ronovi z Leskovce ... dvůr jeho v dědině Kvítkovicích s lánem rolí s zahradami ... k tomu taky ten podsedek podle téhož dvoru na kraji při cestě, kterů se od Malenovic k Napajedlům jede ležící se třemi kusy rolí a jednou loukou ... více též z druhé strany téhož dvora ležící grunt pustý s půllánem rolí ... daruje a od všelijakých robot, platů i ospův obilních kromě berně osvobozuje ... v den památky sv. Jiří léta páně 1641. (foto: J. Hradil - SOkA Zlín)

nahoruPoslední aktualizace: 1. 3. 2019

©

design & texts František Ovesný
 
Terra-Moravia.jpg, 5,5kB