Otrokovice a okolí na speciální mapě z roku 1930

Mapa-Oce.jpg, 2,1MB

    Výřez tzv. speciální mapy v původním měřítku 1 : 75 000 ze III. vojenského mapování zčásti aktualizované k roku 1930 nám ukazuje Otrokovice a okolí těsně před začátkem rozsáhlého rozvoje založeného firmou Baťa a vrcholícího koncem 30. let.

    V centru výřezu je obec Otrokovice s návsí a kostelem sv. Michaela archanděla. Od ní se k východu odděluje stará „mešní“ ulice, kterou se každou neděli až do přefaření do Napajedel ubírali otrokovičtí farníci na mši do Tečovic. V této ulici (dnes Hložkova) stávala první radnice, později přenesená do domu s hostincem na nároží u kostela. Na jv. od něj je vyznačen Horní (Schönův) mlýn s náhonem a meandrující Dřevnicí. Za ní se rozkládal obecní hřbitov. Železniční stanice je spojena s návsí Nádražní ulicí a mostem přes řeku a náhon. Těsně za dráhou je vyznačen Dolní (Sládečkův) mlýn s náhonem a mokřiny a louky s pastvinami v trati Menšov. Dominantou obce byl bývalý panský dvůr s loveckým zámečkem a sýpkou nad Příhonem – ulicí spojující náves a Dolní mlýn. Kaple na horním konci vsi byla později přenesena na rozcestí ke dvoru Terezín (dnes Terezov). Mapa uvádí v Otrokovicích také poštovní úřad a nadmořskou výšku 194 m. V extravilánu zaujme kříž u nedochované cesty na dvůr Buňov, původní trasa mešní cesty ke kostelu sv. Jakuba Většího v Tečovicích, lužní lesy na Bahňáku a vypuštěný Tlumačovský rybník.

    Obec Kvítkovice se rozkládá na úpatí kóty 316 „Na horách“ a je tvořena návesní ulicovkou s Horní a Dolní návsí. Kostel sv. Anny není v mapě vyznačen, ale kaple - údajně zasvěcená sv. Michaelu archandělu - ano a to na svém původním místě. Dnes je přenesena ke vstupu na kvítkovický hřbitov, který zde také ještě chybí. Oba zakreslené kříže se do dnešních dnů dochovaly. U staré silnice do Malenovic stojí v polích kaplička a za železniční tratí do Vizovic jsou patrné hráze vypuštěných kvítkovických rybníků.

    V okolí zaujme Spálený mlýn v Malenovicích, dnes viditelný např. ze zastávky MHD a vlaku „U mlýna“. Na protějším břehu Dřevnice se rozkládá Královo pole, kde v srpnu 1470 "leželo" vojsko krále obojího lidu Jiřího z Poděbrad i s exkomunikovaným panovníkem během tažení proti jeho životnímu rivalu - titulárnímu českému králi Matyáši Korvínovi. Směrem na jih najdeme zbytek slepého ramene řeky Moravy zvaný dříve Mühlbach - Mlýnský potok (dnes Na letišti), původně začátek vodního náhonu k Napajedelskému mlýnu. Na západě vyniká dvojice „pohanských“ vrchů Soudná a Tresný, jejichž názvy naznačují uctívání staroslovanského boha práva a spravedlnosti Proweho. Současný rozsah zástavby je vymezen barevně: město Otrokovice fialově, místní část statutárního města Zlín - Malenovice modře a průmyslová zóna Napajedla šedě.

zpět


Poslední aktualizace: 27. 11. 2023

©

design & texts František Ovesný
 
Terra-Moravia.jpg, 5,5kB